d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمهینی پرسید 1 سال قبل
سوالی از بابت دریافت سنوات کارگری که جهت بیان آشکار و واضح تحت مثالی بیان میکنم:

از سال 1395 تا سال 1400 در شرکتی مشغول به کار هستم و شرایط ادامه همکاری را هم پیش رو دارم اگر در سال 1400 سنواتم را مطالبه کنم و پرداخت شود با حقوق 8 میلیون دریافتی چیزی در حدود 40 میلیون تومان و در سال 1405 مثلا با دریافتی 12 میلیون تومان دوباره سنواتم را مطالبه کنم آیا حقوق و مزایای افزایش یافته در طی 5 سال دوم (1400 تا 1405) شامل سالهای (1395 تا 1400) نیز می شود؟ اختلاف 4 میلیون تومان برای 5 سال اول محاسبه می شود؟ سپاس و درود برشما

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام خیر

فهرست