d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحامدی پرسید 1 سال قبل
با سلام بنده در سال 97 دچار حادثه حین کار شدم و مهره های کمرم شکست و من برای دریافت خسارت به بیمه فرستادن و پزشک معتمد بیمه ایران صدمه وارده را یک و نیم درصد تعیین کردن و از من رضایت محضری گرفتن بعد از شکایت کیفری به دادگاه پزشکی قانونی صدمه وارده رو 26 درصد تعیین کردن و قاضی شورای حل اختلاف قرار منع تعقیب صادر کردن با این اوصاف من میتوانم مابه التفاوت دیه پرداختی را از بیمه دریافت کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله امکان طرح شکایت وجود دارد

فهرست