مهدی پرسید 2 ماه قبل
باسلام

در یک زمین با سه نفر شریک می باشم اما یکی از شرکا در ملک احداث به بنا نموده است آیا به تنهایی می توانم درخواست قلع و قمع نمایم ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله احد شرکای ملک مشاعی می تواند درخواست قلع و قمع بنا را نماید

فهرست