d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسمیرا پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده 3 سال پیش با آقایی ازدواج کردم. ایشان قبل از آشنایی با من با خانومی ازدواج کرده و طلاق گرفته. اون موقع به دلیل اطمینانی که به این آقا داشتم از ایشون طلاق نامه رو درخواست نکردم. اما الان کمی اطمینانم به ایشون کم شده. آیا الان میتوانم طلاق نامه رو ازشون درخواست کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام چنانچه ایشان همسر خود را طلاق داده باشد در شناسنامه قید می گردد و در حال حاضر شما سمتی ندارید که درخواست ارائه طلاق نامه را بنمایید.

فهرست