درخواست خلع ید و استرداد ملک به سبب اینکه خریدار ثمن معامله را پرداخت ننمودهدسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیدرخواست خلع ید و استرداد ملک به سبب اینکه خریدار ثمن معامله را پرداخت ننموده
حیدری پرسیده شده در 3 هفته پیش
سلام بنده ملکی داشتم که طی قولنامه آن را فروختم و در ذیل قولنامه قید گردید در صورت عدم پرداخت وجه چکها، قولنامه ملغی الاثر و از درجه اعتبار ساقط است. متأسفانه در تاریخ معین چکها به جهت عدم موجودی برگشت خورد؛ الآن می توانم قرارداد را فسخ نمایم؟ در ضمن ملک را تحویل خریدار دادم آیا می توانم دادخواست خلع ید بدهم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 هفته پیش

با سلام، بله می‌توانید قرارداد را فسخ نمائید، در ابتدا باید اظهارنامه ای به ایشان ارسال و فسخ را اعلام نمائید. پس از طریق دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد را بخواهید. با توجه به متنی که در قولنامه نوشته اید و قراربوده در صورت عدم پرداخت وجه چکها در موعد مقرر قرارداد فسخ گردد، رأی به نفع شما صادر خواهد شد و با توجه به اینکه مالمیت شما محرز و مسلم می باشد، می توانید خلع ید ایشان را هم مطرح نمائید. البته در صورتی که بخشی از ثمن را دریافت نموده باشید، می بایست آنرا مسترد کنید.

فهرست