شیرینی پرسید 6 ماه قبل
من برای شرکتی 2 سال کار کردم این شرکت یه اسم دیگه داشت و بعد شرکت دیگری ثبت کردند. شرکت اول 7 ماه بیمه رد کردند اما برای شرکت دوم بیمه رد نشده است. الان برای دادخواست کدام شرکت را باید طرف دعوی قرار بدهم؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 6 ماه قبل

با سلام – چون شما تقاضای بیمه و حق و حقوق خود را از شرکت دوم دارید باید آن را خوانده قرار دهید و اسم و آدرس و مشخصات همان شرکت دوم را در دادخواست درج نمائید.

فهرست