d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشیرینی پرسید 1 سال قبل
من برای شرکتی 2 سال کار کردم این شرکت یه اسم دیگه داشت و بعد شرکت دیگری ثبت کردند. شرکت اول 7 ماه بیمه رد کردند اما برای شرکت دوم بیمه رد نشده است. الان برای دادخواست کدام شرکت را باید طرف دعوی قرار بدهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام – چون شما تقاضای بیمه و حق و حقوق خود را از شرکت دوم دارید باید آن را خوانده قرار دهید و اسم و آدرس و مشخصات همان شرکت دوم را در دادخواست درج نمائید.

فهرست