درخواست تشکیل جلسه بعد از ابطال رای داوردسته بندی: پرسش های داوریدرخواست تشکیل جلسه بعد از ابطال رای داور
حمیدی پرسید 2 سال قبل
بنده سوال اینه که ایا باوجود اینکه رای داور هم در دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر ابطال گردیده ایا بازهم داور اختیارات دارد که مجددا درخواست رای داوری و تشکیل جلسه دهد یا خیر؟در خصوص همون قرارداد قبلی که رای داده چطور؟اگرداور بخواد دوباره در خصوص همون پرونده داوری کنه با اینکه دیگرحق داوری ندارد چه عواقبی ممکنه داشته باشه هم برای خودش و هم برای من که طرف سرمایه گذار این پرونده هستم ممنون میشم پاسخ بدین هرچند که قبلا مورد لطف شما قرار گرفتم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام اولا خیر هرگز نمیتونه

دوما در موضوع جدید مشکل ندارد

سوما از باب مسولیت مدنی میتوانید علیه ایشان شکایت نمایید