درخواست تشکیل جلسه بعد از ابطال رای داوردسته بندی: پرسش های داوریدرخواست تشکیل جلسه بعد از ابطال رای داور
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحمیدی پرسید 1 سال قبل
بنده سوال اینه که ایا باوجود اینکه رای داور هم در دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر ابطال گردیده ایا بازهم داور اختیارات دارد که مجددا درخواست رای داوری و تشکیل جلسه دهد یا خیر؟

در خصوص همون قرارداد قبلی که رای داده چطور؟

اگرداور بخواد دوباره در خصوص همون پرونده داوری کنه با اینکه دیگرحق داوری ندارد چه عواقبی ممکنه داشته باشه هم برای خودش و هم برای من که طرف سرمایه گذار این پرونده هستم ممنون میشم پاسخ بدین هرچند که قبلا مورد لطف شما قرار گرفتم

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام اولا خیر هرگز نمیتونه

دوما در موضوع جدید مشکل ندارد

سوما از باب مسولیت مدنی میتوانید علیه ایشان شکایت نمایید

فهرست