DWQA Questionsدسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیدرخواست تحویل مبیع برای ملک مشاع
کشانی پرسید 2 سال قبل
یک ملک را با چندنفر به صورت مشاع خریده ایم اما مالک از تحویل مبیع خودداری نموده آیا من به تنهایی می توانم درخواست تحویل مبیع را نمایم ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

از آن جا که تحویل مبیع مشاعی به یکی از شرکای مشاعی با حقوق سایر مالکین معارض است دعوای تحویل مبیع از سوی یکی از شرکا علیه فروشنده ، قابل استماع نیست .