d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aضرابی پرسید 1 سال قبل
با سلام

آیا می توانم از دادگاه درخواست تامین در خصوص مطالبه سهم الشرکه نمایم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله درخواست تامین امکان پذیر می باشد اما می بایست خسارت احتمالی را پرداخت نمایید .

فهرست