d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aآذین پرسید 1 سال قبل
باسلام و وقتتون بخیر باشه. در خصوص مطالبه مهریه یه سوالی داشتم. با توجه به اینکه قبل ازینکه دادخواست مطالبه مهریه رو بدم، باید تقاضای اجراییه ثبتی داده شود و اینکه ملک مستقیماً بنام زوج نیستش، اگه بخواهیم ملکی مشاعی رو بموجب تأمین خواسته توقیف کنم، از چه طریقی می تونم به سرعت این کار رو بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام وقت شما هم بخیر. از طریق همان واحد اجرای ثبتی می توانید فوراً نسبت به توقیف ملک مزبور اقدام کنید.

فهرست