d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aعرفانی پرسید 1 سال قبل
سلام. در پرونده طلاق برای من ابلاغ اومده که ظرف 7 روز داور خود را معرفی کنم آیا برای معرفی خود داور هم باید حضور داشته باشد یا من می توانم مشخصات ایشان را به دادگاه اعلام کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده زوجین مکلف به معرفی داور هستند بنابراین نیازی به حضور داور نیست.

فهرست