سالاری پرسیده شده در 3 ماه پیش
سلام. من به عنوان پیمانکار بهره برداری یک معدن در شهرستان ریگان کرمان قراردادی با مالک معدن نوشتم و داور مرضی الطرفین که یک خانم وکیل دادگستری هست و هیچ سر رشته ای از معدن ندارد ، طبق رای داوری اینجانب را به پرداخت خسارت محکوم کرده است. اولا آیا یک زن در کشور ما می تواند داور باشد؟ آیا وکیل یکی از طرفین قرارداد که زن می باشد می تواند رای داوری صادر کند؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام. فارغ از دید و تصور محدود جنسیتی شما ، یک خانم نیز می تواند داور باشد و منع شرعی و قانونی ندارد و هر شخصی حتی اگر وکیل طرف مقابل را به عنوان داور مرضی الطرفین معین کرده باشید ، رای داوری درست و لازم الاجراست چون توافق نموده اید.

[yasr_visitor_votes size="medium"]
فهرست