پروانه پرسید 1 سال قبل
آیا می توان دعوای خلع ید را در مورد املاک مشاعی در دادگاه اقامه کرد
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله به شرط وجود سند مالکیت می توانید