مهندس پرسیده شده در 1 روز پیش
باسلام

در صورتی که متصرف در قسمتی از زمینی که تصرف کرده اعیانی احداث کرده باشد آیا بدون حکم قلع بنا می توان از کل ملک خلع ید کرد ؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 21 ساعت پیش

بله امکان پذیر می باشد .

فهرست