بازغی پرسید 2 ماه قبل
با سلام

آیا خلع ید از ملک مرهونه امکان پذیر می باشد ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله

فهرست