کامرانی پرسید 2 ماه قبل
سلام

برای شکایت کیفری علیه دارنده چک ، در چه بازه زمانی می توانم اقدام نمایم ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

ظرف شش ماه از برگشت چک می توانید اقدام نمایید .

فهرست