جنتی پرسید 2 ماه قبل
سلام

کالایی را باید به مقصد می رساندم که در طول مسیر تصادف کردم و کالاها آسیب دیده است آیا مسئول خسارات به کالاها می باشم ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله شما مسئول خسارات وارده به کالاها می باشید .

فهرست