d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصادقی پرسید 1 سال قبل
سلام و درود. بنده سازنده ساختمان هستم. برای ساختمان یک سری پیچ و مهره از شرکتی خریدم که بعد از چند وقت حین ساخت زنگ زدند و موجب اعتراض پیمانکار شد و پیچ و مهره ها رو به شرکت برگردوندم و آنها هم با کیفیت تر برای ما ارسال کردند اما این کار هزینه زیادی برای من برداشت چون یک بار دیگه همه پیچ و مهره ها باز شد و دوباره نو بسته شد. می خواستم ببینم ایا خسارات ناشی از دمونتاژ و تعویض قطعات قابل دریافت است؟ اگه هست به چه صورت؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام شما می توانید دادخواست مطالبه خسارت را ارائه دهید که به کارشناسی ارجاع می گردد در صورت تایید خسارت از طرف کارشناس رای بر محکومیت صادر می گردد.

فهرست