برازش پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام چک با سررسید در وجه شخص سال 87 صادر و در همان تاریخ عدم پرداخت صادر شده دارنده تا سال 90 بخاطر وعده های صادر کننده اقدام قضایی نکرده سال 91 بیمار می شود و سال ۹۲ فوت میکند. وراث در سال 96 اقدام میکنند اما بدلیل هزینه دادرسی بالا و عدم رفع نقص دادخواستشون رد میشه در سال 98 مجدد اقدام میکنن. وقت رسیدگی ۶ اسفند ۹۸ تعیین شده. تاخیر تادیه از چه تاریخی به وراث تعلق میگیرد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

با سلام خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ مندرج در چک محاسبه می گردد.

فهرست