d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنایبی پرسید 1 سال قبل
سلام. وقتتون بخیر

بنده مدیرعامل شرکتی هستم که ورشکسته شده است. من سال گذشته یک فقره چک از حساب شرکت را به شرکتی دادم که به جهت عدم موجودی برگشت خورده است. الآن آن شرکت اقدام به ارائه دادخواست مبنی بر مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه علیه من و شرکت مطرح نموده است که رأی صادر شده و هم شرکت و هم من محکوم به پرداخت اصل و خسارات تأخیر تأدیه شده ایم. می خواستم ببینم آیا من به عنوان مدیر عامل ضامن می باشم؟ و آیا در صورتی که ضامن باشم، آیا خسارت تأخیر تأدیه به علت ورشکستگی شرکت به من تعلق می گیرد؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام. وقت شما هم بخیر.

طبق ماده 19 قانون صدور چک، چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود و چنانچه شرکت ورشکسته شده باشد، تاثیری در مسئولیت شما ندارد مگر اینکه ورشکستگی شما نیز صادر گردد.

فهرست