لیاقت پرسید 2 سال قبل
باسلام . بنده درسال 84 زمینی رو با شخصی معامله کردم و پولش رو کامل پرداخت کردم ولی سند زده نشده بود تا اینکه سال88 همان ملک بنام شخص دیگر سند زده شده. خریدار دوم و فروشنده فوت کردن ولی بنگاهی زنده هست و بچه های فروشنده قابل دسترسی نیستن تکلیف من چیه چکار کنم به حقم برسم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام شما می توانید شکایت کیفری انتقال مال غیر را مطرح نمایید و دعوای حقوقی اثبات مالکیت یا اثبات وقوع بیع و ابطال مبایعه نامه و ابطال سند موخر بر مبایعه نامه را مطرح نمایید .دعوا با توجه به فوت فروشنده و خریدار علیه وراث ایشان باید مطرح گردد .