d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبهراد پرسید 12 ماه قبل
سلام می خواهم باغچه ای خریداری کنم که سندش وکالت از سندمادر است.چگونه با اطمینان خاطر خرید انجام دهم با توجه به اینکه اگر یکی از مالکین در قید حیات نباشد وکالت یا تفویض وکالتش باطل می شود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام بستگی به بررسی اسناد و مدارک دارد

فهرست