بهراد پرسید 2 سال قبل
سلام می خواهم باغچه ای خریداری کنم که سندش وکالت از سندمادر است.چگونه با اطمینان خاطر خرید انجام دهم با توجه به اینکه اگر یکی از مالکین در قید حیات نباشد وکالت یا تفویض وکالتش باطل می شود؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام بستگی به بررسی اسناد و مدارک دارد