بهراد پرسیده شده در 4 هفته پیش
سلام می خواهم باغچه ای خریداری کنم که سندش وکالت از سندمادر است.چگونه با اطمینان خاطر خرید انجام دهم با توجه به اینکه اگر یکی از مالکین در قید حیات نباشد وکالت یا تفویض وکالتش باطل می شود؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 4 هفته پیش

سلام بستگی به بررسی اسناد و مدارک دارد

فهرست