d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aخسروی پرسید 1 سال قبل
سلام بنده یک خونه 85 متری از صاحب خونه قولنامه ای خریدم که سپس متوجه شدیم مالک خانه را به شخص دیگری اجاره داده است و الان برای تخلیه ملک بخواهم اقدام کنم چیکار باید انجام بدم با این که سند به نام من نشده؟ا
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

اگر مالک خانه را به شخص دیگری بفروشد، هیچ یک نمی توانید مستأجر را مجبور به تخلیۀ ملک نمایید. مگر این‌که چنین شرطی در زمان انعقاد قرارداد در قولنامه ذکر شده باشد.

فهرست