d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمد علی آخوندی پرسید 1 سال قبل
با سلام اینجانب زمین بنیاد مسکن را به صورت قولنامه ای خریداری نموده ام طبق قانون فروش زمین واگذاری بنیاد مسکن ممنوع میباشد. ولی وکالت تام از فروشنده گرفتم تا بعد از صدور سند ( سند به نام فروشنده میخورد) سند را به خودم منتقل کنم اما حالا فروشنده فوت کرده و وکالت باطل شده و سند به نام وراث میخورد حال چگونه باید سند را به نام خودم بزنم ممنون
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام بله فروش زمین های واگذاری بنیاد مسکن ممنوع میباشد لیکن بعد از آزاد شدن میتوانید علیه ورثه دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایید

فهرست