یارمحمدی پرسید 2 سال قبل
خودرویی را خریداری کرده و ایادی ما قبل نیز با مبایعه نامه خریداری کرده اند و سند به نام مالک اولیه بوده که اقدام به فک پلاک کردند و جهت انتقال سند و وکالت تعویض پلاک چون یک بار به ید ما بعد وکالت داده بودند و مدت منقضی شده اقدام نکردند و خریداران ما بعد مبلغی وجه با چک به ید ما بعد ایشان دادند تا وکالت مجدد گرفته و نسبت به تعویض پلاک و سند اقدام کنند بعد از انتقال سند متوجه شدند که ید دوم خودشون هنوز وکالت داشتن و صرفا جهت گرفتن اون وجه تبانی کرده بودند و حال چک رو ایادی پرداخت نکرده و گواهی عدم پرداخت و حکم به محکومیت صادر شده به نظر شما بهترین راه جهت اقدام چه می باشد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

اگر مقصود از سوال شما این است که ید دوم (شخصی که از مالک اصلی خریده) وکالتی داشته به مدت مثلا یک سال جهت تعویض پلاک و انتقال سند و به ایادی مابعد خودش ، وکالت مثلا 6 ماهه داده و ایادی مابعد ایشان تعلل کرده اند و حالا این 6 ماه تمام شده و برای تمدید وکالت به ایشان مراجعه کرده اند که از مالک خواهش کند وکالتنامه دیگری تنظیم نموده و الان متوجه شده اند که ایشان خودش وکالت داشته و مدعی هستید که چرا از ما مبلغی چک گرفته ، با توجه به اینکه دروغ گفتن جرم نمی باشد شما نمی توانید دعوای کیفری مطرح نمائید و صرفا می توانید طی دعوای حقوقی مبنی بر استیفای ناروا آن را مطالبه نمائید.