ناطقی پرسید 2 سال قبل
اگه حکم جلب کسی صادر بشه و دست پلیس باشه ولی خود طرف نره دم در... میتونن بیان داخل خونه برای دستگیری؟؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر، مجوز ورود به منزل لازم است.