فرجی پرسید 1 سال قبل
با سلامورشکسته شدم آیا می توانم دعاوی خود را از طریق داوری حل و فصل نمایم .
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر دعاوی ورشکستگی از طریق داوری قابل رسیدگی نیست