فرجی پرسید 2 ماه قبل
با سلام

ورشکسته شدم آیا می توانم دعاوی خود را از طریق داوری حل و فصل نمایم .

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر دعاوی ورشکستگی از طریق داوری قابل رسیدگی نیست

فهرست