جمالی پرسید 2 سال قبل
سلام ما سرقفلی مغازه ای را داریم که به شخصی فروخته ایم و مبایعه نامه هم تنظیم شده است اما مالک برای امضا ذیل مبایعه نامه مبلغ بالایی را مطالبه می کند. می خواستم ببینم طبق قانون مالک چند درصد از مبلغ فروش را می تواند مطالبه نماید؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

در قانون این حق برای مالک پیش بینی نشده است و در عرف و بین مردم حق مالکانه رایج گردیده است و با توجه به اینکه شما بدون رضایت مالک حق انتقال را ندارید ناچار هستید یا پیشنهاد ایشان را قبول نمائید و یا از طریق دادگاه دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع را علیه ایشان مطرح نمایئد.