بابک پرسید 11 ماه قبل
سلام، در صورتیکه در قرارداد فی مابین زارع و مالک صراحتا حق زارعانه نفی شده باشد، زارع پس از اتمام قرارداد میتواند جهت مطالبه حق زارعانه اقدام قانونی کند؟