d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبابک پرسید 5 ماه قبل
سلام، در صورتیکه در قرارداد فی مابین زارع و مالک صراحتا حق زارعانه نفی شده باشد، زارع پس از اتمام قرارداد میتواند جهت مطالبه حق زارعانه اقدام قانونی کند؟
فهرست