d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشعاعی پرسید 1 سال قبل
سلام و خسته نباشید. بنده کارگری ساده هستم و به خاطر وضعیت بد ومالی و اوضاع اقتصادی جامعه 3 جا کار میکنم. کارفرمای هر 3 جا حقوق وزارت کاری می دهند اما بیمه برایم رد نمی کنند و حق بیمه رو هم بهم پرداخت نمی کنند. می خواستم ببینم آیا می تونم از هر 3 این کارفرما ها شکایت بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام بله پرداخت حق بیمه توسط چند کارفرمای مختلف مانع قانونی ندارد.

فهرست