d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجوادی پرسید 1 سال قبل
سلام وقت بخیر

مدیر عامل و عضو هیات مدیره یک شرکت بورسی با توجه به صورتجلسه ترکیب هیات مدیره عزل میشود و از فردای آن روز در محل کار حاضر نشده است شرکت تا ۲۲ روز موفق به دریافت توکن بنام مدیر عامل جدید شرکت نشده و همچنان مسئولیت شرکت و امضای دیجیتال در سامانه کدال بنام ایشان بوده و تغییرات هیات مدیره نیز در کدال افشا نشده است. با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس آیا این مدت ۲۲ روز جز سوابق بیمه ای مدیر عامل عزل شده خواهد بود و حقوق و مزایا و سنوات پایان خدمت به ایشان تعلق می گیرد. و شرکت می بایست ترک کار مدیر عامل را در لیست حقوق و دستمزد به بیمه تامین اجتماعی با احتساب این ۲۲ روز ارسال کند.

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام خیر چیزی به ایشان تعلق نخواهد گرفت

فهرست