سلیمانی پرسید 2 سال قبل
با سلامزمین کشاورزی خود را اجاره داده ام ، مستاجر آب زمین را فرروخته و یک چاه دیگر به صورت غیرقانونی کنده است ، چه کاری می توانم انجام بدم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باید قرارداد شما مطالعه شود .