کاظمی پرسیده شده در 4 ماه پیش
با سلام. من در دادگاه حکم حضانت را به نفع خودم گرفتم اما در متن حکم مدت تعیین نشده است. الان در اینجا تا چه زمانی فزرند تحت حضانت بنده می باشد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش

با سلام. طبق مفاد قانون، باید در مورد حضانت اطفال، مقررات قانون حمایت خانواده را ملاک عمل قرار داد.

اما در موردی که درحکم ابتدا و انتهای تعیین نشده باشد، تا زمانی که طفل به سن کبر نرسیده باشد، حکم صادره در مورد آن قابل اعمال و اجراست و طبق ماده 27 آئین دادرسی مدنی نیز، رفع ابهام و اجمال از حکم صادره، با دادگاه صادر کننده حکم می باشد.

فهرست