d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکاظمی پرسید 1 سال قبل
با سلام. من در دادگاه حکم حضانت را به نفع خودم گرفتم اما در متن حکم مدت تعیین نشده است. الان در اینجا تا چه زمانی فزرند تحت حضانت بنده می باشد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام. طبق مفاد قانون، باید در مورد حضانت اطفال، مقررات قانون حمایت خانواده را ملاک عمل قرار داد.

اما در موردی که درحکم ابتدا و انتهای تعیین نشده باشد، تا زمانی که طفل به سن کبر نرسیده باشد، حکم صادره در مورد آن قابل اعمال و اجراست و طبق ماده 27 آئین دادرسی مدنی نیز، رفع ابهام و اجمال از حکم صادره، با دادگاه صادر کننده حکم می باشد.

فهرست