همدانی پرسید 2 سال قبل
با سلامآیا می توانم حضانت فرزندم را بعد از هفت سالگی از پدرش بگیرم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

در صورتی که بتوانید در دادگاه ثابت نمایید که پدر صلاحیت نگهداری کودک را ندارد امکان پذیر می باشد .