احمدیان پرسید 2 ماه قبل
شوهرم فوت کرده است و ما یک فرزند دختر داریم آیا پدربزرگش می تواند او را من از بگیرد
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

حضانت فرزند بعد از فوت همسر با مادر است و پدربزرگ در صورتی که مادر صلاحیت نداشته باشد می تواند در دادگاه درخواست کنم تا حضانت از مادر گرفته شود

فهرست