d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمهدوی پرسید 1 سال قبل
سلام.

شبتون بخیر

حضانت فرزندان با زوج است.

رای دادگاه ساعت ۱۸ چهارشنبه تا ۱۸ جمعه ۴۸ ساعت میباشد.

آیا مادر میتواند بدون توافق با پدر هر ساعتی از این ۴۸ ساعت رای صادر شده را استفاده کند؟

مثلا پنجشنبه بیاد؟

و ادعا کنه هر چند ساعت که دلم بخواهد میتوانم از حقم استفاده کنم؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام خیر میبایست طبق حکم عمل شود

فهرست