d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمالمیر پرسید 11 ماه قبل
سلام باعرض پوزش سوالی داشتم اگرامکان پاسخ گوی هست بنده مبلغ 400م ت جهت کار تولیدی دادم وسفته به همان مبلغ گرفتم و قرداد نوشتم که یکی از مفاد قرداد این بود من حق ادعای خسارت تاخیر تادیه ندارم ومن این موضوع واقف نبودم حال پس اتمام سررسید وعدم پرداخت دین قادر به ادعای خسارت نیستم ؟ممنون
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

سلام در فرض سوال امکان دریافت خسارت تاخیر در تادیه رو ندارید

فهرست