شکیبایی پرسید 2 سال قبل
سلام میشه بفرمایید حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی برای ترانزیت داخلی چند روز است؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی به منظور ترانزیت خارجی، ورود موقت ، ورود قطعی و یا اعاده به خارج از کشو بنا به ماده 19 قانون امور گمرکی، 4 ماه‌ خواهد بود و اگر طی این مدت برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و وظایفی که به عهده اظهارکننده است اقدامی نشود کالا متروکه‌ می‌گردد.