تورج اشجع پرسید 2 سال قبل
با سلاماحتراما" یه سوال مربوط به جعل سند قولنامه اتومبیل داشتم به این توضیح که خریدار ماشین بعد از تحریر متن قولنامه و تحویل اتومبیل از اینجانب به جای طلب (سهم الشرکه شرکت) با آورده 74 میلیون تومان با ثمن ماشین به مبلغ 78 میلیون تومان تهاتر و مبلغ 4 میلیون تومان بنده مازاد آورده متهم نزد ایشان باقی ماند. ایشان از اعتماد من سوء استفاده کرده و در قیمت توضیحات موارد اضافی و زایدی پس از امضای اینجانب به طوری که نوشته ها روی امضای من تحریر شده و مبالغی را درج کرده تا بنده را مقروض نشان داده و مبلغ بیشتری از من دریافت نماید بتا بر این بنده با طرح شکایت مبنی بر جعل سند و استفاده از سند مجعول از ایشان شکایت کردم که با معرفی شهودی که بعدا" توسط متهم که یکی برادر متهم و دیگری از دوستانش بود در شعبه بازپرسی طی تحقیقات از گواهان و ارجاع سند به کارشناسی جعلی بودن آن تأیید و هیئت سه نفره نیز آن را استوار نمود تا اینکه در شعبه بازپرسی قرار جلب به دادرسی صادر و در نهایت طی کیفرخواست به شعبه 101 کیفری دو ارجاع گردید. متهم در جریان رسیدگی در شعبه با معرفی دو نفر شهود تعلیمی که در هنگام تحریر قولنامه جضور داشتند و قولنامه در دو برگ صادر و الحاقات 8 الی 10 دقیقه بعد از مفاد اصلی قولنامه به اتفاق فروشنده و خریدار اضافه گردید در حالیکه هیچ یک از افراد اعم از شهودی که پای قولنامه را امضاء کردند و دو نفر بعدی که در هنگام رسیدگی و تحقیقات اولیه نه از سوی متهم و نه از طرف امضاء کنندگان پای قولنامه به وجود شاهد یا شهود دیگر اشاره ای نکردند. بنده از دو نفری که ادای شهادت کذب نزد مقامات رسمب انجام داده بودند شکایت کردم ولی با اینکه احضاریه دادگاه از طریق سامانه ثنا ابلاغ شده بود از حضور در دادگاه امتناع ورزیده و حتی متهم پرونده طی نامه ای اظهار داشت که دسترسی به آنها نداشته و هیچ ارتباطی نیز ندارم و با وجود اظهارات ضد و نقیض شهود در پرونده بازپرس قرار منع تعقیب صادر نموده و اعتراض بنده را رد نمودند؛ سوال من اینجاست که آیا راهی برای به جریان اندتختن پرونده وجود دارد؟ آیا کارشناس میتواند زمان جعل را مشخص نماید ؟ مثلا چند روز یا چند هفته بعد موارد اضافی تحریر شده؟ برای ارجاع مجدد سند به کارشناسی طرح شکوائیه می باشد که ممنون میشم راهنمایی.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام چنانچه زمان اعتراض باقی باشد اعتراض نمایید مگر اینکه اسناد جدیدی به دست بیاورد و مجددا شکایت کنید

کارشناس زمان حدودی انجام جعل را میتواند مشخص کند