d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسمیه پرسید 1 سال قبل
سلام و درود. چند وقت پیش در دعوایی که خانواده شوهرم با ایشان داشت بنده هم حضور داشتم و در این بین من رو هم مورد ضرب و شتم قرار دادند. خانواده بنده اومدن که با آنها هم درگیر شدند و دماغ و دست برادر من در این درگیری شکست و تمامی شیشه های ماشین مارو هم شکستند. شکایت کردیم و برادر همسرم به یک سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد اما در تجدیدنظر 6 ماه از حبس او به تعلیق افتاد و مبلغ دیه هم کم شد. میخواستم ببینم آیا همچین رایی قانونی است؟ و آیا کاری می تونیم بکنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام مبلغ دیه را نمی توان کاهش داد اما کاهش مدت حبس به حداقل مقرر در قانون و یا تعلیق آن در حدود اختیارات دادگاه می باشد .

فهرست