سمیه پرسید 2 سال قبل
سلام و درود. چند وقت پیش در دعوایی که خانواده شوهرم با ایشان داشت بنده هم حضور داشتم و در این بین من رو هم مورد ضرب و شتم قرار دادند. خانواده بنده اومدن که با آنها هم درگیر شدند و دماغ و دست برادر من در این درگیری شکست و تمامی شیشه های ماشین مارو هم شکستند. شکایت کردیم و برادر همسرم به یک سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد اما در تجدیدنظر 6 ماه از حبس او به تعلیق افتاد و مبلغ دیه هم کم شد. میخواستم ببینم آیا همچین رایی قانونی است؟ و آیا کاری می تونیم بکنیم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام مبلغ دیه را نمی توان کاهش داد اما کاهش مدت حبس به حداقل مقرر در قانون و یا تعلیق آن در حدود اختیارات دادگاه می باشد .