d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاکبری پرسید 1 سال قبل
سلام. فردی با سند عادی که به صورت سفید امضاء بوده مبایعه نامه تنظیم کرده و ماشینی را که من راننده آن بودم را به خودش فروخته و رفته دادسرا شکایت کلاهبرداری و فروش مال غیر نموده که با ارجاع به کارشناس یک نفره و سه نفره سفید امضا بودن ثابت و نسبت به شکایت ایشان قرار منع تعقیب صادر شده است بنده هم از ایشان شکایت سوء استفاده از سفید امضا مطرح کردم اما از شکایت خود انصراف دادم اما دادیار پرونده همچنان داره رسیدگی می کنه. آیا این کار ایشان قانونی هست؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. جرم سوء استفاده از سفید امضا در زمره جرائم قابل گذشت می باشد بنابراین با اعلام رضایت شما در پرونده می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

فهرست