d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبادرانی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده یک پرونده ای در دادگاه داشتم که با آقایی سر مشارکت به مشکل برخوردم. حکم دادگاه بر علیه بنده صادر شد و بعدا متوجه شدم که قاضی پرونده با فردی که من ازشون شکایت کردم تبانی کردن و این آقا به قاضی پرونده رشوه داده. من به چه صورت میتوانم این موضوع را ثابت کنم و از این قاضی کجا باید شکایت کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام شما چنانچه برای اثبات این ادعا دلایل کافی دارید می توانید از طریق دادسرای کارکنان دولت شکایت خود را مطرح نمایید.

فهرست