d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرضا پرسید 1 سال قبل

سلام

یک نفر علیه من شکایت جعل مطرح کرده که در مرحله بازپرسی قرار منع تعقیب صادر شد شاکی اعتراض کرد رفت دادگاه قرار منع تعقیب نقض شد و برگشت دادسرا. اونجا فرستادند کارشناسی که کارشناس نظر داد امضاء با امضاء شاکی مطابقت نداره شاکی همزمان رفته شیراز همین شکایت را مطرح کرده از من ولی چون اومده اعلام رضایت کرده بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرده است. الان می خوام ببینم آیا من میتونم اون قرار منع تعقیب و اعلام رضایت رو در شعبه تهران هم ارائه کنم؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

چنانچه شاکی رضایت خود را در پرونده شیراز اعلام نموده بازپرس می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر می نمود نه منع تعقیب. چنانچه اعلام رضایت نموده باشد نمی تواند از رضایت خود برگردد و تقاضای تعقیب کند. اما در خصوص اینکه آیا اعلام رضایت شاکی در پرونده شیراز را می توانید در پرونده مطروحه در تهران نیز ارائه نمایئد. لازم به ذکر می باشد که در چنین حالتی بازپرس پرونده مطروحه در شیراز را مطالبه می نماید تا بررسی نماید که شکایت در هر دو جا تحت یک موضوع واحد می باشد در صورت اثبات این امر بله اعلام رضایت ایشان نسبت به جرم جعل در شیراز ، در تهران نیز موثر می باشد.

فهرست