ثبت طبق توافق طرفین در قراردادی که توافقنامه‌ای ندارد.دسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیثبت طبق توافق طرفین در قراردادی که توافقنامه‌ای ندارد.
اعلاء شریعتی پرسیده شده در 3 ماه پیش
در صورتیکه در قرارداد اجرایی، بندی را به این صورت بنویسند:

“طبق توافق طرفین در حد عرف”

در صورت نارضایتی یکی از طرفین از نحوه اجرا، آیا می تواند شکایت کند؟

باید توافقنامه امضا شود؟

با تشکر

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام باید طرح دعوا شود تا با ارجاع به کارشناس مشخص شود آیا کارهای انجام شده طبق عرف بوده یا خیر

فهرست