تکلیف کالا هایی که در سامانه ارزش گذاری نشده انددسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیتکلیف کالا هایی که در سامانه ارزش گذاری نشده اند
بهرامی پرسید 2 سال قبل
سلام بنده قصد دارم کالای جدیدی وارد کنم که تو سامانه TSC دیده نمی شود آیا باید اول ارزش کالا رو تو سامانه ثبت کنیم و بعد بار رو حمل کنیم؟ تکلیف کالاهایی که در سامانه TSC نیستند چه می شود؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

در صورت عدم وجود شناسه عینی کارشناس باید با استناد و براساس ماده ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی طبق اولویت های کالای مشابه از همان کشور بررسی و در صورت لزوم ایجاد شناسه نماید