علی پرسیده شده در 4 ماه پیش
سلام.

در طی تخریب کارگاه در جریان یک قرارداد پیمانکاری، مصالح مال کی هستش؟ پیمانکار و یا کارفرما؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش

تمامی مصالحی که حاصل تخریب باشد، متعلق به کارفرماست و کارفرما می تواند بهای مصالح حاصل از تخریب که مجدداً توسط پیمانکار مورد استفاده قرار میگیرد را از صورت وضعیت کارکرد پیمانکار بعد از در نظر گرفتن هزینه ترمیم مصالح کسر کند.

موفق باشید.

فهرست