ماسالی پرسیده شده در 2 هفته پیش
اقا دوتا سوال دارم

اول اینکه ایا اجرای احکام تعزیرات حکومتی میتواند سندهایی که برای من گذاشته شده را توقیف کند حتی درصورتی که من خودم و معرفی کنم

دوم از چه طریق بفهمیم که واقعا کالاهای ما ضبط و ثبت دولت شده یا نه

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 هفته پیش

سلام در صورت عدم پرداخت جریمه ،حتی اگر خودتان هم معرفی کنید بازهم وثیقه شما ضبط می‌شود

سریعا درخواست تقسیط کنید

و مطمئن باشید کالای شما تاکنون ضبط ودر اختیار ساز،آن اموال تملیکی قرار گرفته هست

فهرست