ماسالی پرسید 2 سال قبل
اقا دوتا سوال دارماول اینکه ایا اجرای احکام تعزیرات حکومتی میتواند سندهایی که برای من گذاشته شده را توقیف کند حتی درصورتی که من خودم و معرفی کنمدوم از چه طریق بفهمیم که واقعا کالاهای ما ضبط و ثبت دولت شده یا نه
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام در صورت عدم پرداخت جریمه ،حتی اگر خودتان هم معرفی کنید بازهم وثیقه شما ضبط می‌شود

سریعا درخواست تقسیط کنید

و مطمئن باشید کالای شما تاکنون ضبط ودر اختیار ساز،آن اموال تملیکی قرار گرفته هست