اکبریان پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام . بنده در پرونده ای محکوم به پرداخت جریمه شده ام اما از آنجایی که مالی در حال حاضر برای پرداخت این مبلغ ندارم زمینی که به نام من است اما برای پدرم هست را توقیف کرده اند و برای پیگیری هم به دادگاه رفتم گفتند قاضی دستور داده است. آیا کاری می توانم بکنم که زمین را پس بگیرم و مبلغ را قسطی پرداخت کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

با سلام طبق قانون اموالی که در اداره ثبت اسناد به نام شما ثبت شده است را می توان در قبال بدهی شما توقیف نمود .اما چنانچه پدر شما مدعی است که آن زمین متعلق به ایشان است می تواند به عنوان ثالث اعتراض و مدارک خود را ارائه نماید و درخواست رفع توقیف را بنماید.

فهرست