ایمان پرسید 2 سال قبل
سلام. همسرم مهریه اش رو به اجرا گذاشته ولی اموالم توقیف نشده و گفته میخواد منو بندازه زندان. میخوام ببینم وقتی من اموال داشته باشم نباید همونا رو توقیف کنه؟ قبل توقیف اون اموال میتونه منو بندازه زندان؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با سلام . عدم توقیف اموال شما مانع صدور حکم جلب نیست