d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبوشهری پرسید 11 ماه قبل
سلام. همسر من بابت مهریه ملک من را در ثبت بازداشت کرده اما توافق کردیم که فعلا اقدامی نکند و ایشان هم قول داده که پرونده را پیگیری نکند می خواستم ببینم تا چه زمانی پرونده می تواند راکد بماند؟
فهرست